• Krótkie moralia chrześcijańskie ·  Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia

Redakcja naukowa Artur Andrzejuk

Trzy, niezwykle interesujące i można powiedzieć kontrkulturowe, traktaty, które pozwalają nam znaleźć precyzyjne wyjaśnienie przyczyn kryzysu moralnego, dającego się zaobserwować w naszym życiu społecznym, ale i indywidualnym.

O braterskim upomnieniu św. Tomasza z Akwinu przypomina nam przede wszystkim, że nie jesteśmy samotnymi wyspami ani tym bardziej wrogami i konkurentami skazanymi na pernamentną walkę. Jesteśmy bliźnimi. Odpowiadamy za siebie, mamy wobec siebie obowiązki, ale musimy wiedzieć, jak je realizować, aby jednocześnie nie gwałcić autonomii sumienia naszych bliskich.

O dwunastu stopniach nadużyć Nieznanego Autora to przede wszystkim opis przyczyn i przejawów patologii życia publicznego i politycznego. Ten opis pozwala nie tylko zobaczyć tę chorobę lepiej, ale także podpowiada konieczne środki zapobiegawcze.

O wadach i cnotach wreszcie, również Nieznanego Autora, umiejscawia nasze problemy na właściwym gruncie. Wbrew pozorom i współczesnym propozycjom tym gruntem, który może zrodzić zarówno dobro, jak i zło moralne, nie jest system, lecz każdy z nas, stopień naszej dyspozycji do dobrego postępowania naszej sprawności w tym postępowaniu. Świat i bliźni będą lepsi, jeśli my będziemy realizować naszymi czynami moralne dobro. System jest o tyle ważny, o ile nam to ułatwia lub utrudnia, ale system nie decyduje. Współczesne znaczenie terminu „system”, „rozwiązania systemowe” wskazują, że należy przez nie rozumieć swoistą zagrodę dla ludzkiego bydła… Krótkie moralia chrzescijańskie zaś są zdecydowanie skierowane do ludzi.

ISBN 978-8-39-115556-1
Format B6
Ilość stron 136
Redaktor Artur Andrzejuk

Krótkie moralia chrześcijańskie

Cnoty, wady, nadużycia i upomnienia


Podobne książki

Tagi: #Tomasz z Akwinu, @Praca zbiorowa