• O kierowaniu wrażeniem ·  Język polityki polskiej po 1989 roku
Już tytuł wskazuje, o czym jest książka: o języku specyficznym, bo używanym przez polityków i uczestników życia politycznego, głównie w celu osiągnięcia podstawowego celu, którym jest – jakżeby inaczej – cel polityczny, czyli zdobycie władzy, aby – z kolei - przeforsować swój program, swoją rację i zabezpieczyć swoje dobro.

Autorka z rozbrajającą wprost szczerością pisze: „Umiejętne władanie językiem polityki, zwłaszcza świadome posługiwanie się związanymi z jego istotą możliwościami, jawi się jako szczególnie ważne współcześnie, w dobie nowych mediów, gdy praktycznie każdy może być skutecznym podmiotem komunikowania politycznego - prześladować i być prześladowanym”… Taka jest współczesna polityka polska, domena „prześladowanych” i „prześladujących”.

To polityka świata, według Hegla; świata, w którym nieżyjącego Boga zastąpiło „Boskie Państwo”, a przed politycznością nic już nie chroni; albo jesteś zgrupowany, upartyjniony, albo jesteś niczym! W takim świecie warto znać język, którym posługują się uczestnicy dyskursu politycznego, jego pułapki i niuanse, bo w zasadzie wszyscy jesteśmy uczestnikami tego dyskursu. Jeśli zaś uczestniczymy w nim, niezależnie od swych chęci i upodobań, to warto byśmy byli świadomi pułapek, które polityczność i politycy na nas przygotowali. Tylko wtedy bowiem nie damy sobą manipulować, gdy będziemy znali i rozumieli język polityki; tylko wtedy nasze wybory będą naprawdę wolne i rozumne. W świecie „prześladowanych” i „prześladujących” lepiej być tym, który prześladuje…

Książka dostępna w hurtowniach OSD Azymut, Matras, FK Olesiejuk.

fronda.pl

ISBN 978-8-36-074835-0
Format A5
Ilość stron 292
Oprawa miękka
Rok wydania

O kierowaniu wrażeniem

Język polityki polskiej po 1989 roku


Podobne książki

Tagi: @JoannaRak