• Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego

Osnową książki są zapiski wieloletniego sekretarza Episkopatu Polski, najbliższego współpracownika Prymasa Tysiąclecia, sporządzone w pierwszym roku stanu wojennego, który gen. Jaruzelski wprowadził w Polsce 13 grudnia 1981 r.

Niezwykle ciekawe, czasami wprost szokujące opinie abp. o ludziach władzy, Koscioła i „Solidarności” nie pozostawiają czytelnika obojętnym, są bowiem opiniami jednego z najważniejszych uczestników tamtych wydarzeń. Arcybiskup pisze o generałach, o prymasie Glempie, o działaczach „Solidarności”…

Książka zawiera też bogatą dokumentację, m.in. ściśle tajne stenogramy obrad Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.

ISBN 978-8-38-768992-6
Format A5
Ilość stron 244
Rok wydania

Stan wojenny w zapiskach arcybiskupa Dąbrowskiego


Podobne książki

Tagi: @PeterRaina