• Obywatelki na obcasach ·  Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.) (tom 1)

Na książkę składają się artykuły kilkunastu autorek i autorów - m.in. historyków, politologów, socjologów, ale nie jest to feministyczne opus magnum.Emancypacja, feminizm i aktywność polityczna to jeden ze zbiorów tematów, ale czytelnik znajdzie tu także opowieści o konkretnym zaangażowaniu kobiet w politykę i organizacje polityczne – od lewa do prawa, od organizacji określanych jako postępowe do tych o charakterze zachowawczym i konserwatywnym, a także portrety konkretnych działaczek społecznych i politycznych, m.in.: Ireny Krzywickiej, Róży Luksemburg czy Marii Ossowskiej, ale również Janiny Pawłowskiej, Wandy Półtawskiej czy „kobiet z lasu”, sanitariuszek 5. Brygady Wileńskiej AK – „Inki”, „Jachny” i „Lali”…

Autorzy skupiają się także na zagadnieniach związanych z obecnością kobiet w kulturze, miejscu, jakie w niej zajmują i wpływowi, jaki na nią wywierają zmieniając ją lub odpowiadając swym działaniem na jej wyzwania,zarówno w kulturowych centrach, jak i na prowincji.


Spis treści - tom 1.


Przedmowa

I. Emancypacja, feminizm, aktywność publiczna — drogi i rozstaje

Zofia Chyra–Rolicz (Siedlce) „Uobywatelnienie” kobiet w spółdzielczości. Emancypacja kobiet w polskiej spółdzielczości do 1939 roku

Agnieszka Chłosta–Sikorska (Kraków) Nowy model kobiety w PRL (1944/45–1956) — uwarunkowania polityczne, społeczne i kulturowe

Małgorzata Pawlus (Warszawa) Rozwój ruchu feministycznego w Polsce po 1989 roku

Łukasz Wawrowski (Chorzów) Oblicza feminizmu — krótkie spojrzenie na wewnętrzne zróżnicowanie

II. Kobiety w polityce, polityka wobec kobiet

Jarosław Gorący (Szczecin) Liga i nie tylko. Początki ruchów emancypacyjnych kobiet na ziemiach polskich na przykładzie zaboru
rosyjskiego i austriackiego

Henryk Lisiak (Poznań) Kobiety w walce o granice II Rzeczypospolitej (1918–1921)

Marek Białokur (Opole) Narodowcy wobec roli kobiet w działalności społeczno–politycznej. Wybór koncepcji z pierwszej połowy XX wieku

Ewa Maj (Lublin) Parlamentarzystki Narodowej Demokracji

Jolanta Mysiakowska–Muszyńska (Warszawa) „Choć różne zadania — równe mamy obowiązki”. O społeczno–politycznej roli kobiet w świetle prasy młodego pokolenia ruchu narodowego lat 20. i 30. XX w.

Grzegorz Radomski, Marcin Radomski (Toruń) Problematyka kobieca w  publicystyce ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku

Anna Lew–Machniak (Szczecin) Problematyka kobieca w myśli politycznej ugrupowań liberalnych w III Rzeczypospolitej

Łukasz Tomczak, Katarzyna Zawadzka (Szczecin) Problematyka kobiet w  partiach polskiej lewicy

Krzysztof Kowalczyk (Szczecin) Parlamentarny spór o zakres ustawodawstwa antyaborcyjnego w Polsce w latach 1991–2011

III. Portrety (obywatelki, emancypantki, patriotki, feministki)

Jolanta Chwastyk–Kowalczyk (Kielce) Maria Danilewicz–Zielińska i Stefania Kossowska — niezapomniane postacie kultury polskiej

Aneta Dawidowicz (Lublin) Demaskatorka hipokryzji. Kwestia kobieca w  publicystyce społecznej Ireny Krzywickiej (1924–1939)

Waldemar Potkański (Szczecin) Idea socjalistycznej rewolucji w koncepcjach i czynach Róży Luksemburg

Joanna Sosnowska (Łódź) Janina Pawłowska (1895–1972) i jej koncepcja wychowania oraz opieki nad dziećmi w międzywojennej Łodzi

Anna Kuśmierek (Szczecin/Warszawa) Sanitariuszki 5 Brygady Wileńskiej AK — „Inka”, Jachna”, „Lala”

Anna Marcinkiewicz–Kaczmarczyk (Warszawa) Postawy byłych członkiń Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowej represjonowanych przez władze PRL w latach 1945–1956

Renata Ziemińska (Szczecin) Maria Ossowska (1896–1974) — wątki feministyczne w korespondencji prywatnej i w badaniach nad moralnością

Anna Citkowska–Kimla (Kraków) Maria Dąbrowska — życie ideą, czynem i piórem ugruntowane. Szkic o Rzeczpospolitej Spółdzielczej

Urszula Kurcewicz (Warszawa) „Socrealistyczny feminizm” — portrety kobiet w polskiej poezji i prozie przełomu lat 40. i 50. XX wieku

Magdalena Semczyszyn (Szczecin) Kobieta–społecznik w trudnych czasach. Irena Pawlewska–Szydłowska (1892–1982)

Aleksandra Szlagowska (Wrocław) Justyna Budzińska–Tylicka i inne działaczki społeczne dwudziestolecia międzywojennego a kwestia kontroli urodzeń i karalności aborcji

Piotr Wiertelak (Ostrów Wielkopolski) Niezłomność charakteru w czasach próby. Emanacja świętości księdza Karola Wojtyły na działalność medyczną i społeczną Wandy Półtawskiej w duszpasterstwie rodzin

Noty o autorach

Skorowidz osób


Uprzejmie informujemy, że komplet dwóch tomów "Obywatelek na obcasach" kosztuje w promocji 65zł.

http://ksiegarnia.vb.com.pl/obywatelki-na-obcasach-komplet-dwoch-tomow

ISBN 978-8-36-074886-2
Format B5
Redaktor Kozłowska Urszula, Sikorski Tomasz, Wątor Adam
Rok wydania
Numer tomu 1
Tytuł cyklu Obywatelki na obcasach

Obywatelki na obcasach

Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.) (tom 1)


Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa