• Rocznik Tomistyczny 2 (2013)

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

Rocznik Tomistyczny 2 (2013)

Nakładem naszego wydawnictwa, za sprawą Warszawskiego Naukowego Towarzystwa Tomistycznego ukazał się kolejny, drugi numer Rocznika Tomistycznego, sygnowany jako 2/2013.

W periodyku znajdziemy, zgodnie ze spisem treści:

Od Redakcji;

Michał Zembrzuski, Profesora Tadeusza Klimskiego badanie problematyki prawdy w filozofii starożytnej i średniowiecznej;

Artur Andrzejuk, Tadeusza Klimskiego realistyczna interpretacja problemu jedności;

Rozprawy i artykuły

Tomasz Pawlikowski, Poznawalność bytu. Parmenides i św. Tomasz z Akwinu;

Marek P. Prokop, „Możliwość” czy „możność”. Wprowadzenie do problematyki;

Jarosław Gałuszka, Trzy rozumienia generatio w herezji Ariusza oraz sposoby ich przezwyciężenia w tekstach Tomasza z Akwinu;

Marcin Trepczyński, The demonstrability of God’s existence in Summa theologiae of Albert the Great on the background of writings of Thomas Aquinas;

Artur Andrzejuk, Egzystencjalna metafizyka bytu w traktacie De ente et essentia Tomasza z Akwinu;

Paulina Sulenta, Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. Quaestiones disputatae De veritate – De scientia Dei;

Michał Zembrzuski, Poznanie niewyraźne Boga (cognitio confusa) – Tomasz z Akwinu i Kartezjusz;

Andrzej Marek Nowik, Filozofia tomistyczna w metodologii historii Feliksa Konecznego;

Izabella Andrzejuk, Człowiek i kontemplacja. Antropologiczne podstawy poznania Boga w rozumieniu Aleksandra Żychlińskiego;

Wojciech Golonka, Saint Thomasd’Aquin en tant que philosophe: le problème des sources;

Tłumaczenia

Michał Zembrzuski, Koncepcja intelektu czynnego w De spiritualibus creaturis Tomasza z Akwinu;

Tomasz z Akwinu, O stworzeniach duchowych, a. 10 (tłum. Michał Zembrzuski);

Étienne Gilson, Wykład wygłoszony w Sali Studyjnej Instytutu Studiów Średniowiecznych w Toronto 13 grudnia 1932 roku (tłum. Marcin Andrusieczko, Izabella Andrzejuk);

Sprawozdania i recenzje

Magdalena Płotka, Tomizm na konferencjach „W kręgu średniowiecznej antropologii” (2011) oraz „W kręgu średniowiecznej metafizyki” (2013) organizowanych przez Sekcję Historii Filozofii UKSW;

Magdalena Płotka, Sprawozdanie z wizyty historyków filozofii na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu badawczego pt. „Historia filozofii jako problem filozoficzny”;

Michał Zembrzuski, Sprawozdanie z wręczenia Nagród imienia Profesora Mieczysława Gogacza i sympozjum pt. „Tomizm konsekwentny”;

Tadeusz Klimski, Recenzja: Jacek Grzybowski, Byt, Tożsamość, Naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, ss. 693;

Michał Zembrzuski, Recenzja: M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, „Campidoglio”, Warszawa 2013, ss. 232;

Tomasz Pawlikowski, Recenzja: Tadeusz Kuczyński – Od poznania świata do poznania Boga, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2013, ss. 172;

Jacek Grzybowisk, Polityka, moralność, cnota – harmonia czy antynomia? Refleksje nad książką Adama Machowskiego Teologia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De regno”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 45;

Izabella Andrzejuk, Recenzja: M. Płotka, Metafizyka i semantyka. Filozofia Jana Wersora (Opera philosophorum medii aevii, t. 12), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 220;

Nota o Autorach

Format B5
Ilość stron 693
Oprawa miękka
Rok wydania
Numer części 2
Tytuł cyklu Rocznik Tomistyczny

Podobne książki

Tagi: #rocznik tomistyczny, @Praca zbiorowa