• Rocznik Tomistyczny nr 6 (2017)

Znajdziemy w nim m.in. artykuły:


Artur Andrzejuk, Istnienie pierwszym aktem bytu

Richard Kalka, Structure metaphysique de la relation chez Thomas d’Aquin

Karolina Ćwik, Wpływ wcielenia Słowa na rozumienie wszechmocy Boga w ujęciu św. Tomasza z Akwinu

Izabella Andrzejuk, Kontemplacja i poznanie per raptum. Tomaszowe źródła rozumienia istoty doświadczenia mistycznego

Michał Zembrzuski, Tomaszowy argument „z blokowania” za niematerialnością działań intelektu

Artur Andrzejuk, Struktura bytu w Summa contra Gentiles Tomasza z Akwinu

Ewa A. Pichola, Realizm fenomenologiczny Dietricha von Hildebranda wobec realizmu metafizycznego św. Tomasza z Akwinu

Izabella Andrzejuk, Tomaszowe rozumienie przyjaźni jako amicitia i caritas. Człowiek w relacjach z Bogiem i z drugim człowiekiem

Marcin Karas, Z dziejów arystotelizmu chrześcijańskiego w Polsce. Porównanie kosmologii św. Tomasza z Akwinu i ks. Benedykta Chmielowskiego

Tomasz Pawlikowski, Mistyk i działacz religijny w ujęciu ks. Aleksandra Usowicza

Jan Pociej, Relacja materii i ruchu w ujęciu Tadeusza Wojciechowskiego i Alberta Mitterera

Kingsley Ch. Ekeocha, The method for the discovery of the absolute transcendental properties of being in Mieczysław Albert Krąpiec’s metaphysics


A także sprawozdania i recenzje:


Jakub Kośka, Sprawozdanie z Sympozjum ku czci św. Tomasza z Akwinu w 743 rocznicę jego śmierci pt. „Tomasz z Akwinu: wczoraj - dziś - jutro”

Michał Zembrzuski, Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Tomizm konsekwentny” ku czci Profesora Mieczysława Gogacza w dziewięćdziesięciolecie jego urodzin

Izabella Andrzejuk, Recenzja: Piotr Stanisław Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji

Artur Andrzejuk, Filozoficzna etyka z Summy teologii (jeszcze raz) po polsku [Recenzja przekładów W. Galewicza]

Artur Andrzejuk, Recenzja: Arkadiusz Gudaniec, U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby

Artur Andrzejuk, Recenzja: Kazimierz Mikucki, Tomizm w Polsce po II wojnie światowej

Artur Andrzejuk, Recenzja: Ryszard Polak, Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP. Filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady

Artur Andrzejuk, Recenzja: Paweł M. Święcki, Teleologia poznania intelektualnego według Tomasza z Akwinu

Artur Andrzejuk, Tomizm biblijny [Recenzja dwóch przekładów komentarzy do Corpus Paulinum]

Jacek Grzybowski, Analityka i tomizm. Czy możności mogą mieć akty? Wokół książki Michała Głowali Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego

Tomasz Pawlikowski, Recenzja: Logika Marcina Śmigleckiego. Wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów, opracowali Roman Darowski SJ i Franciszek Bargieł SJ

Michał Zembrzuski, Recenzja: Aleksander Lisowski, Transcendentalia jako przejawy aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu

Michał Zembrzuski, Recenzja: Edmund Morawiec, Wybrane filozoficzne koncepcje rozumu ludzkiego i racjonalność

Michał Zembrzuski, Recenzja: Piotr Roszak, Jörgen Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Quaestiones And New Perspectives

Natalia Herold, Recenzja: Stanisław Gałkowski, Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania,


Oraz w ramach polemik i dyskusji:

Mateusz Penczek, Kilka uwag polemicznych w odpowiedzi na recenzję mojej książki Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu

ISBN 23001976
Format B5
Ilość stron 348
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa