• De esse et essentia (E-book)

Tomasz Sutton, angielski dominikanin żyjący na przełomie XIII i XIV wieku, jawi się w swojej epoce jako najlepszy uczeń Tomasza z Akwinu, mimo że znał go wyłącznie z lektur i nigdy nie spotkał go osobiście. Zareagował jednak trafnie zarówno na negację koncepcji istnienia jako aktu bytu, głoszoną przez Henryka z Gandawy, jak i na zniekształcenie myśli Tomasza, które wprowadzał jego uczeń Idzi Rzymianin. Świadectwem tej intelektualnej aktywności Tomasza Suttona jest jego traktat O istnieniu i istocie, którego polski przekład właśnie prezentujemy.

Ze wstępu prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza

Tłumaczenie - Piotr Kordula
Wstęp -  Dawid Lipski

Niniejsze dziełko jest pierwszym, ukazującym się w serii Biblioteki Rocznika Tomistycznego.


Książka jest dostępna także w wersji papierowej.

http://ksiegarnia.vb.com.pl/nowosci?product_id=302


ISBN 978-8-36-580631-4
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 114
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: #sutton #tomasz-z-akwinu, @Sutton Tomasz