• Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku

Książka Jacka Koronackiego, który opisuje i analizuje amerykańską myśl konserwatywną na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, ma za tło z jednej strony szeroki kontekst historyczny, a z drugiej, bieżące wydarzenia polityczne od 1999 r.(naloty na Serbię, debata nad amerykańskim interwencjonizmem). Jej celem nie jest sucha synteza owej myśli, lecz przedstawienie aktualnych konserwatywnych analiz oraz odpowiedzi na współczesne wyzwania polityczne i kulturalne.


Kolejne rozdziały składają się na kronikę niszczącego USA kryzysu cywilizacyjnego, którego początki sięgają całkowitego zlekceważenia tradycji amerykańskiego Południa oraz zdrady idei federalizmu na rzecz budowy imperialnego państwa Lewiatana, by w wieku XX oddać kulturę we władanie postępowych inżynierów społecznych, zaś politykę powierzyć kaście ideologów lub cyników, którym to, co chrześcijańskie i tradycyjnie amerykańskie, jest doskonale obojętne lub wrogie.


Rzetelna refleksja nad źródłami obecnej sytuacji społecznej i politycznej umacnia świadomość nieuchronnego końca czasu nowożytnego – dzisiaj triumfu, ale jednocześnie zapowiedzi nieuniknionej klęski projektu demoliberalnego… Uzasadnia też potrzebę wypracowania koncepcji konserwatyzmu ponowoczesnego – powrotu do realizmu, którego najlepszym nauczycielem był św. Tomasz z Akwinu.


Spis treści:
Od Autora       
1. Ekspresowe ustawienie konserwatywnej sceny.
2. Bomby, demoliberałowie i menedżerski socjalizm.
3. Okruchy historii, przemiany ustrojowe, czyli od stanów skonfederowanych do federalnego Lewiatana.
4. Buckley o Kuehnelt-Leddihnie, "Chronicles" o problemie islamskim.
5. Republika czy imperium na zgliszczach kultury.
6. Wydobywanie z zapomnienia, miscellanea.
7. Konserwatyści w XXI wieku, Fukuyama jako nauczyciel zła.
8. Jeszcze o konserwatystach w XXI wieku, w środku liberalnego świata.
9. Konserwatyści o Deklaracji Niepodległości i segregacjonizmie Lincolna
10. Nauka i postęp.
11. Ameryka w zapaści.
12. Sarajewo, a nie Pearl Harbor, miscellanea.
13. Jubileusz "Chronicles", czyli zwycięstwo Tyrmanda.
14. Imperium amerykańskie grzmi.
15.  Śmierć Zachodu według Buchanana.
16. Imperium zaatakowało, konserwatyści pod pręgierzem, protestancka prawica za Izraelem.
17. Imperium światowe czy supermocarstwo wśród maluczkich, ale niepozbawionych znaczenia.
18. Przypominanie myśli Orestesa Brownsona.
19. Wszyscy o Iraku, konserwatyści o (nie)swojej Ameryce.
20. Rodneya Starka Na chwałę Boga.
21. 75-lecie manifestu południowych agrariuszy.
22. Realiści kontra neokonserwatyści.
23. "Modern Age" przeciw fałszywemu konserwatyzmowi.
24. Wiek Żydów, nowe "religie" i co dalej.
25. Rewolucja informacyjna i koniec historii czy powrót do odkrywania Boga.
26. Tyrania liberalizmu.
27. Śmierć Zachodu na własne życzenie?
28. Ponowoczesny konserwatyzm Lawlera w wieku ignorancji.
29. Po Tocqueville`u - obietnica i porażka demokracji.
30. O naturze naukowego wyjaśnienia.
31. Sekularyzacja wiedzy.
32. James Kalb o antyświecie, w którym żyje Zachód.
33. Maccartyzm da capo al fine - zamiast epilogu.
 

Indeks osób


ISBN 978-8-36-074880-0
Format A5
Ilość stron 517
Oprawa twarda
Rok wydania

Amerykański konserwatyzm na progu XXI wieku


Podobne książki

Tagi: #ameryka, #usa, #amerykańskikonserwatyzm, #wojnasecesyjna, #deklaracjaniepodległości, #abrahamlincoln, #federalizm, #neokonserwatyści, #paleokonserwatyści, #agraryzm, #francisfukuyama, @JacekKoronacki