• Rocznik Tomistyczny 8 (2019)

Jednym z tematów przewodnich tego numeru jest diagnoza współczesnego systemu edukacyjnego. W kweitniu 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom współczesnego szkolnictwa wyższego. Kilka pierwszych tekstów "Rocznika Tomistycznego" stanowi owoc refleksji uczestników tej konferencji. Rozważania te nie tyle są analizą realizowanej obecni reformy szkolnictwa wyższego co raczej koncentrują się na dociekaniu filozoficznych podstaw edukacji (ze Wstępu Magdaleny Płotki).

Poza tym w numerze m.in.:

- Marek Prokop Wpływ filozofii Awicenny na metafizykę Tomasza z Akwinu. Przegląd źródeł i opracowań

- Marcin Sieńkowski Koncepcja intelektu a rozumienie wiary. Zestawienie poglądów Tomasza z Akwinu, Immanuela Kanta i Augusta Comte`a

- Marian Kryk Ojciec Jacek Woroniecki: Filozoficzne źródła i konsekwencje Rewolucji Francuskiej

- Izabella Andrzejuk Patriotyzm w etyce tomistycznej

- Artur Andrzejuk Antropologiczne podstawy etyki

i inne:

Tłumaczenia, sprawozdania i recenzje


ISBN ISSN23001976
Format B5
Ilość stron 370
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa