• Generałowie i Admirałowie III Rzeczypospolitej ·  1989-2002

Do roku 1989 Wojsko Polskie — wtedy LWP — było integralnym elementem Układu Warszawskiego i zbrojnym ramieniem partii. Po 4 czerwca 1989 r. musiało podlegać, jak i zainicjować szybkie zmiany w swych szeregach. Książka pozwala ocenić zakres tych zmian, poznać życiorysy i przebieg kariery ludzi rządzących wojskiem. Jest swoistym „kto jest kim w Wojsku Polskim”. Autorzy przedstawiają biografie ponad 350 generałów WP, pozostających w służbie czynnej.

ISBN 978-8-38-768946-9
Format A5
Ilość stron 404
Rok wydania

Tagi: @MariuszKrogulski, @MariuszJędrzejko, @MarekPaszkowski