• Obywatelki na obcasach ·  Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.) (tom 2)

Na książkę składają się artykuły kilkunastu autorek i autorów - m.in. historyków, politologów, socjologów, ale nie jest to feministyczne opus magnum. Emancypacja, feminizm i aktywność polityczna to jeden ze zbiorów tematów, ale czytelnik znajdzie tu także opowieści o konkretnym zaangażowaniu kobiet w politykę i organizacje polityczne – od lewa do prawa, od organizacji określanych jako postępowe do tych o charakterze zachowawczym i konserwatywnym, a także portrety konkretnych działaczek społecznych i politycznych, m.in.: Ireny Krzywickiej, Róży Luksemburg czy Marii Ossowskiej, ale również Janiny Pawłowskiej, Wandy Półtawskiej czy „kobiet z lasu”, sanitariuszek 5. Brygady Wileńskiej AK – „Inki”, „Jachny” i „Lali”…

Autorzy skupiają się także na zagadnieniach związanych z obecnością kobiet w kulturze, miejscu, jakie w niej zajmują i wpływowi, jaki na nią wywierają zmieniając ją lub odpowiadając swym działaniem na jej wyzwania, zarówno w kulturowych centrach, jak i na prowincji.


Spis treści - tom 2.


Przedmowa

I. Kobieta w opinii publicznej (pozycja, wizerunek, poglądy, koncepcje)

Aneta Bołdyrew (Łódź) Kobiety wobec ubóstwa i patologii społecznych.
Analiza problemu w świetle publicystyki Królestwa Polskiego na przełomie
XIX i XX w.

Monika Nawrot–Borowska (Bydgoszcz) Powinności kobiety — matki, żony i 
obywatelki w świetle czasopisma „Dwutygodnik dla Kobiet” (1880–1885)

Renata Knyspel–Kopeć (Zielona Góra) Wzór kobiety w świetle reklamy
prasowej na przykładzie „Mojej Przyjaciółki” (1934–1939)

Agnieszka Małek (Gdańsk) Kobieta — córka, żona i matka w świetle
poradników dla rodziców z lat II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej (do
roku 1970)

Katarzyna Maciejewska–Mieszkowska (Olsztyn) Obraz Polki w XXI wieku w 
świetle badań i raportów społecznych

II. Kobiety w kulturze i przestrzeni społecznej

Aneta A. Duda (Słupsk) Powrót do polskich korzeni. O Pelagii z Sapiehów
Radziwiłłowej

Maciej Białous (Białystok) Odzwierciedlenia — stereotypy — kreacje.
Wizerunki kobiet na polskich plakatach filmowych po 1989 roku

Magdalena Zdrowicka–Wawrzyniak (Poznań) Od namiotu do „rosnących”
spodni. O zmianach w sposobie ubierania się kobiet w ciąży


III. Aspiracje kobiet, awans społeczny, kariera zawodowa

Wojciech Ślusarczyk (Bydgoszcz/Toruń) Społeczno–zawodowa pozycja
polskich farmaceutek w świetle „Kroniki Farmaceutycznej” (1919–1939)

Maria Radziszewska (Olsztyn) Awans społeczny kobiet nauczycielek w
okresie PRL. Zarys problemu

Magdalena Kuczyńska, Joanna Czarnota–Chlewicka, Halina Nestorowicz
(Szczecin) Narodziny szkolnictwa pielęgniarskiego w powojennym
Szczecinie — od Szkoły Pielęgniarstwa PCK do Państwowej Szkoły
Pielęgniarstwa i Położnych

Anna Lusińska (Gdańsk) Kobiety na rynku pracy w świetle wybranych
polskich kampanii społecznych

Jolanta Itrich–Drabarek, Kamil Mroczka (Warszawa) Szklany sufit czy
ruchome schody? Kilka uwag o pozycji kobiet w polskiej służbie cywilnej

IV. Kobiety z dala od centrum i na peryferiach

Ewa Andrysiak (Łódź), Henryka Karolewska (Kalisz) Kaliskie „piątki
literackie” jako przejaw ruchu emancypacyjnego kobiet (koniec XIX —
początek XX wieku)

Aneta Bąk–Pitucha (Lublin) Aktywność społeczna i polityczna ziemianek na
 Lubelszczyźnie w latach 1918–1939

Bożena Józefów–Czerwińska (Pułtusk) Czas przełamania tabu. O losach
kobiet w domach swych mężów, w kulturze tradycyjnej (w świetle m.in.
badań etnograficznych mieszkanek Nadbuża)

Fuad Jomma, Janusz Jartyś (Szczecin) Kobiety w świecie islamu

Nota o autorach

Skorowidz osób


Uprzejmie informujemy, że komplet dwóch tomów "Obywatelek na obcasach" kosztuje w promocji 65zł.

http://ksiegarnia.vb.com.pl/obywatelki-na-obcasach-komplet-dwoch-tomow


ISBN 978-8-36-074887-9
Format B5
Redaktor Kozłowska Urszula, Sikorski Tomasz, Wątor Adam
Rok wydania
Numer tomu 2
Tytuł cyklu Obywatelki na obcasach

Obywatelki na obcasach

Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.) (tom 2)


Podobne książki

Tagi: @Praca zbiorowa