• Polska i jej wschodni sąsiedzi

Od schyłku średniowiecza stosunki między Polską ajej wschodnimi sąsiadami nabierały coraz większego znaczenia. Szczególnie poUnii Lubelskiej (1569r.) widać coraz większy wpływ języka i kultury polskiej nawschodnie obszary państwa. Na ziemie te napływali Polacy, a miejscowa szlachtaruska polonizowała się i przyjmowała katolicyzm. Zaczęła się także zbrojnakonfrontacja z państwem moskiewskim oraz wojny kozackie. W XX wieku rewolucjabolszewicka zaczęła likwidację kresowej elity polskiej, a później takżepolskiego chłopstwa, opierającego się sowietyzacji. Natomiast w II RP  na Kresach południowo-wschodnich zaczął sięrozwijać, oparty na darwinizmie społecznym, szowinistyczny nacjonalizmukraiński (partia OUN), a w latach II wojny światowej także UPA, którydoprowadził do ludobójstwa tamtejszej ludności polskiej. Po wojnie Polska utraciłaKresy, ale pamięć o ludobójstwie, jakiego tam dokonano, nadal stanowi problemmoralny i polityczny, zwłaszcza że na terenie państwa ukraińskiego rosną wpływyideologii OUN. Niestety, nie wszystkie siły polityczne w III RP właściwierozumieją tamtejszą sytuację, zamykając oczy na fakty nie do przyjęcia zpolskiego punktu widzenia, łącznie z  postulatamiodebrania Polsce 19 powiatów.


Jak pisze jeden z autorów, Grzegorz Mazur: "Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991r. bardzo szybko pojawiły się na porządku dziennym w społeczeństwie tego nowo powstałego państwa problemy związane z tożsamością narodową, pamięcią historyczną i tradycjami. Ukraina, poza krótkotrwałymi epizodami, nie miała w swej przeszłości tradycji istnienia silnego państwa. [...] Sprawa sformułowania państwowej polityki historycznej w tej sytuacji stawała się rzeczą konieczną/ Oprócz owej polityki historycznej kwestią istotną było podjęcie badań nad sprawami, którymi do tej pory historycy nie mogli się zajmować Wyjątek stanowiła tutaj historiografia emigracyjna [...]. Na Zachodzie byli członkowie OUN, UPA i żołnierze 14 Dywizji SS Galizien, zajmujący często eksponowane stanowiska w strukturze społecznej, prowadzili działalność apologetyczną wobec Stepana Bandery i innych przywódców oraz całego ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. […] Za swego rodzaju symbol można uznać tutaj działalność Sławy Stećko, która po śmierci męża Jarosława Stećki stanęła w 1986r. na czele OUN na emigracji, ale już w 1992r. powróciła na Ukrainę, gdzie założyła odwołującą się do tradycji OUN partię Kongres Ukraińskich Nacjonalistów. Od 1997r. do śmierci w marcu 2003r. sprawowała mandat do Rady Najwyższej."

Spis treści:

 1. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Słowo wstępne

 2. Bogumił Grott, Dwa etapy zagłady Polaków i polskości na dalszych Kresach (1917-1938)

 3. Bogumił Grott, Nacjonalizm ukraiński i jego funkcja w polityce polskiej

 4. Lucyna Kulińska, Prometeizm jako wielkie nieporozumienie w polityce wewnętrznej II Rzeczypospolitej

 5. Aneta Dawidowicz, Ludność kresowa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (do 1939 roku)

 6. Maciej Strutyński, Biskup Grzegorz Chomyszyn i kwestia polsko-ukraińskiego porozumienia w II Rzeczypospolitej

 7. Maciej Strutyński, Koncepcja rozwiązywania problemu kresów południowo-wschodnich RP w ujęciu Jędrzeja Giertycha

 8. Olgierd Grott, Szlachta zagrodowa jako czynnik w polityce repolonizacji na Kresach Wschodnich II RP

 9. Rafał Łętocha, Spadkobierca Wielkiego Księstwa. Ziemie wschodnie w twórczości Józefa Mackiewicza

 10. Renata Pomarańska, Obraz martyrologii Polaków w doświadczeniach osobistych i utworach autorów literatury kresowej

 11. Bartosz Koziński, Problemy implementacyjne polityki etnicznej Rządu RP na Uchodźstwie w latach 1939-1947

 12. Krzysztof Cebul, Polska emigracyjna myśl polityczna (1939-1956) w obliczu rozszerzania się sowieckich wpływów w Europie. Wybrane koncepcje

 13. Grzegorz Mazur, Polska wobec renesansu skrajnie nacjonalistycznych tendencji na współczesnej Ukrainie. Zarys problemu

 14. Czesław Partacz, Polska a członkostwo Ukrainy w UE i NATO

 15. Andrzej Zapałowski, Wyzwania dla Polski związane z rywalizacją Niemiec i Rosji o wpływy na byłych Kresach Rzeczypospolitej

 16. Małgorzata Stefanowicz, Polska i Rosja wobec swoich diaspor na Litwie w latach 1990-2004

 17. Krzysztof Karczewski, Aleksander Dugin – teoretyk imperializmu rosyjskiego w dobie postsowieckiej i kwestia suwerenności państwa polskiego

 18. Biogramy autorów

 19. Skorowidz osobowy

 20. Summary

ISBN 978-8-36-074889-3
Format A5
Ilość stron 448
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: @BogumiłGrott, @OlgierdGrott