• Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji

Pozycja chwilowo niedostępna

W książce został podjęty wspaniały i poruszający temat powstania i początku bytu ludzkiego. W kolejnych rozdziałach pracy autor docieka, kim jest człowiek, jak w badaniach biologicznych określa się zapłodnienie i poczęcie, co św. Tomasz z Akwinu pisze w swej antropologii filozoficznej o stworzeniu przez Boga rozumnej duszy ludzkiej, aniołów i zwierząt, jak ponadto maję się te ujęcia do teorii istotowego układu przyczyn oraz jak przy pomocy poglądu św. Tomasza usunąć współczesne aporie z dyskusji przyrodników nad początkami ludzkiego życia.

Autor pracy słusznie korzysta z akcentowanej przez św. Tomasza teorii aktu istnienia. Pełny byt ludzki jest właśnie ukonstytuowany z istnienia i istoty. Obu tych pryncypiów nie może zabraknąć w opisie człowieka. Książka Wojcieszka jest poważną i kompetentną odpowiedzią biologa, a zarazem filozofa, na tematy których rozwiązania wciąż poszukują młodzi i dorośli czytelnicy. (z przedmowy prof. Mieczysława Gogacza)   

ISBN 8391155536
Format B5
Ilość stron 156
Oprawa Miękka
Rok wydania

Stworzony i zrodzony. Metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji


Podobne książki

Tagi: #poczęcieczłowiekautomaszazakwinu, #stworzenieduszyludzkiej, #początekbytuludzkiego, #jakpowstajeduszaludzka, #powstanieduszyaniołówizwierząt, @Wojcieszek Krzysztof Andrzej