• De esse et essentia

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

Tomasz Sutton, angielski dominikanin żyjący na przełomie XIII i XIV wieku, jawi się w swojej epoce jako najlepszy uczeń Tomasza z Akwinu, mimo że znał go wyłącznie z lektur i nigdy nie spotkał go osobiście. Zareagował jednak trafnie zarówno na negację koncepcji istnienia jako aktu bytu, głoszoną przez Henryka z Gandawy, jak i na zniekształcenie myśli Tomasza, które wprowadzał jego uczeń - Idzi Rzymianin.

Świadectwem tej intelektualnej aktywności Tomasza Suttona jest jego traktat O istnieniu i istocie, którego polski przekład właśnie prezentujemy.
(Z przedmowy prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza)


Tłumaczenie - Piotr Kordula

Wstęp - Dawid Lipski


Niniejsze dziełko jest pierwszym, które ukazuje się w serii Biblioteki Rocznika Tomistycznego.

ISBN 978-8-36-580631-4
Format A5
Ilość stron 114
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: #sutton, #tomasz z akwinu, @Sutton Tomasz