• Zboże polskiego myślenia

Żniwiarz zebrał z rozległego pola uprawy polskiego ducha to, co jego zdaniem dla tego ducha najcenniejsze, co go zbudowało i nadal, mimo przeciwności i burz dziejowych, rozwija. Żniwa nie są ukończone ani ostateczne, nie były też systematycznie przeprowadzone, zapewne będą kontynuowane, ale ujawniły odrębną, polską myśl o wspólnocie politycznej, o narodzie i państwie. Jej swoistość ujawnia się już na poziomie przedwerbalnego rozumienia rzeczywistości, a następnie ujmowania rezultatu poznania i refleksji w typowych dla niej pojęciach.

Dzięki tej swoistości ujęć możemy mówić o Polakach jako narodzie, który – wbrew obiegowym dziś przekonaniom – jest organizmem, a więc czymś daleko więcej niż tylko podatnikami, poddanymi władzy centrum fiskalnego i zmasowanymi na terytorium oddzielonym granicami od mas obcych, lecz niemal identycznych. Truizmem jest powiedzieć, że  myśl istotnie polska jest przesiąknięta duchem chrystianizmu, że sytuuje się w samym centrum Christianitas – jest bowiem przez tę cywilizację zarówno stworzona, jak i ją współtworzy, i wciąż jeszcze próbuje z niej czerpać, ale i ją wzbogacać.


Przez wieki, idąc ku golgocie swego odkupienia, kolejne pokolenia upadają i powstają wciąż nie tracąc nadziei zbudowania ojczyzny „tych, co mają tak za tak – nie za nie, Bez światło-cienia” – przedsionka Ojczyzny Wiecznej; jak ona, ufundowanej na sprawiedliwości, lecz i miłosierdziu, równoważącej wolność i porządek, równość i hierarchię…


Spis treści:

Od autora ............................................... 11

POLSKA DOKTRYNA USTROJOWA................................15

TEOLOGIA POLITYCZNA KS. PIOTRA SKARGI............ 37

OSTATECZNY CEL LUDZKOŚCI, PROGRESYWNIE WYEDUKOWANY. RZECZ O MESJANIZMIE JÓZEFA MARII HOENE WROŃSKIEGO……………................ 67

KAJETAN KOŹMIAN — PROTOKONSERWATYSTA EPOKI KRÓLESTWA POLSKIEGO .................................. 99

„ROZMAWIANIE MILCZENIEM”. CYPRIAN NORWID W EPOCE PASKIEWICZOWSKIEJ............................... 157

KILKA MYŚLI O STAŃCZYKACH............. 189

FELIKS KONECZNY, CZYLI DON KICHOT CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ ................. 201

WOKÓŁ PSYCHOLOGII DZIEJÓW I NARODÓW JANA KAROLA KOCHANOWSKIEGO.............................211


ESCHATOLOGIA POLITYCZNA MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO.....................235


HISTORIA, NARÓD, PAŃSTWO W MYŚLI POLITYCZNEJ ADAMA SKWARCZYŃSKIEGO .........................259

„KATOLICKIE IMPERIUM APOSTOLSKIE, ZDYNAMIZOWANE TWÓRCZO PRZEZ MESJANIZM”. KOSMOWIZJA POLITYCZNA JERZEGO BRAUNA...281

KAMELOCI KRÓLEWSCY. MONARCHIZM W DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ........................................... 303

PRYMAS AUGUST HLOND, OSTATNI MONARCHISTA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ ............................... 371

KSIĄDZ PROFESOR MICHAŁ PORADOWSKI: ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ............... 385

STEFAN KISIELEWSKI JAKO PUBLICYSTA I „ZWIERZĘ POLITYCZNE” ........... 403

TORYS Z ULICY CZACKIEGO  (HENRYK KRZECZKOWSKI) ........... 455

WIESŁAWA CHRZANOWSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSKO–NARODOWA ORTOPRAKSJA ....................................473

Nota bibliograficzna....................................... 489

Indeks osób ...............................493


Patronat medialny: Tygodnik DoRzeczy, Myśl Polska, MyślKonserwatywna.pl, PCh24.pl, Fundacja św. Benedykta, Organizacja Monarchistów Polskich 

ISBN 978-8-36-648063-6
Format A5
Ilość stron 512
Oprawa Miękka
Rok wydania

Podobne książki

Tagi: #zbożepolskiegomyślenia; #polskamyślpolityczna; #historiapolskiejmyślipolitycznej; #historiaustrojupolski; #państwopolskie, @JacekBartyzel