• Przemiany ustrojowe w Królestwie Polskim w latach 1830-1833

POZYCJA CHWILOWO NIEDOSTĘPNA

Pod red. prof. Lecha Mażewskiego


To kolejna, publikowana przez nas praca poświęcona dziejom unii rosyjsko-polskiej zainicjowanej w roku 1815 objęciem władzy królewskiej w Polsce przez cara Aleksandra I.

Tym razem autorzy omawiają polityczne, prawne i społeczne dzieje Królestwa Polskiego rozpoczęte w noc listopadową 1830 roku, a zakończone klęską na polu bitwy, czyli oblężeniem i zdobyciem Warszawy przez wojska Iwana Paskiewicza.

Dzieje te, uporządkowane w pięciu częściach książki, opisują:

I. U progu przemian ustrojowych Królestwa Polskiego.

II. Ustrój Królestwa Polskiego od nocy listopadowej 1830 r. do przegranej wojny z Rosją w 1831 r.

III. Ustrój Królestwa Polskiego od nocy listopadowej 1830 r. do przegranej wojny z Rosją w 1831 r. w ocenie współczesnych.

IV. Królestwo Polskie po przegranej wojnie z Rosją w 1831.

V. Królestwo Polskie od Statutu organicznego z 26 lutego 1832 r. do nieudanej próby powstańczej z 1833 r. i wprowadzenia stanu wojennego.

VI. Przemiany ustrojowe Królestwa Polskiego w latach 1830–1833 z rosyjskiej i polskiej perspektywy.

ISBN 978-8-36-074860-2
Format B5
Ilość stron 295
Oprawa miękka
Redaktor Lech Mażewski
Rok wydania
Tytuł cyklu Królestwo Polskie

Podobne książki

Tagi: #królestwopolskie, #przemianyustrojowekrólestwapolskiego, #powstanielistopadowe, #noclistopadowa, #maurycymochnacki, #ignacyprądzyński, #kajetankoźmian, #statutorganiczny, @LechMażewski, @JacekBartyzel, @WojciechTurek, @Praca zbiorowa