• Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu

Przywykliśmy do nazywania etyką filozoficznej analizy postępowania człowieka. Artur Andrzejuk ogarnia swoją uwagą wszystkie aspekty poznawania bytów i odmiany cnót intelektu oraz woli, i dzięki temu jaśniej ujmuje aspekty etyki. Jego książka staje się sumą zagadnień z zakresu etyki, wprost szeroko ujętą filozofią moralną.

Książka jest świetnie skomponowana. Jest ujęciem nowatorskim. Nikt dotychczas nie ukazywał  etyki w takim zestawieniu problemów, w takim ich bogactwie, zróżnicowaniu i filozoficznej genezie. Etyka lub filozofia moralna uzyskiwały dawniej akcenty raczej metodologiczne. W tej książce jest zespołem odpowiedzi na pytania doniosłe i ważne, zaprezentowane czytelnie i pociągająco.

Etyka staje się żywym myśleniem o życiu rozumnych osób uwikłanych w bieżącą kulturę, którą pozwala zrozumieć antropologia filozoficzna, z przyjaznymi ludziom propozycjami rozwiązania najpilniejszych problemów człowieka, który poddaje refleksji swoje postępowanie/ Jest zarazem czytelna i zrozumiała. Ukazuje etykę jako niezastąpioną pomoc w zrozumieniu wszystkiego, z czym musimy dać sobie radę.  (z przedmowy prof. Mieczysława Gogacza)

ISBN 8390624281
Format B5
Ilość stron 206
Oprawa Miękka
Rok wydania

Filozofia moralna w tekstach Tomasza z Akwinu


Podobne książki

Tagi: #filozofiamoralna, #cotojestetyka, #analizafilozoficzna, #antropologiafilozoficzna, #teoriaprawanaturalnego, #mieczysławgogacz, #tomaszzakwinu, @ArturAndrzejuk