• Oblany egzamin z polityki ·  O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (E-book)

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw powielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza wdualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy wswej historii stworzyli państwo.

Polacy natomiast stracili wszystko, cowzakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., couległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane zostało ustrojowej rekonstrukcji wlatach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy spektakularną klęskę.

Spis treści

Od autora

Rozdział I. Prolegomena

Rozdział II. Powstanie Księstwa Warszawskiego

Rozdział III. Jedyna zwycięska wojna Polski w XIX w.

Rozdział IV. Próba ustanowienia Królestwa Polskiego w konflikcie z Rosją 


Rozdział V. Uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół


Rozdział VI. Królestwo Polskie jako państwo polskie


Rozdział VII. Czy w 1815 r. zerwana została ciągłość Rzeczpospolitej jeden i pół?


Rozdział VIII. Wielki książę Konstanty: niewykorzystana szansa Rzeczpospolitej jeden i pół


Rozdział IX. Zagubienie w noc listopadową


Rozdział X. Detronizacja Romanowów


Rozdział XI. Druga wojna z Rosją o niepodległość i powiększenie Królestwa Polskiego

Rozdział XII. Ponowne uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół


Rozdział XIII. Królestwo Polskie w ustrojowopolitycznym zawieszeniu wokresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza


Rozdział XIV. Powstanie 1846 r.


Rozdział XV. Wojna wschodnia (1853–1856) a Królestwo Polskie: narodziny ustrojowopolitycznej koniunktury


Rozdział XVI. Realizacja obietnic Aleksandra II z kongresu paryskiego


Rozdział XVII. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego


Rozdział XVIII. Królestwo Polskie w latach 1815, 1832 i 1861–1862


Rozdział XIX. Ostatecznie oblany egzamin z polityki


Rozdział XX. Likwidacja Królestwa Polskiego


Rozdział XXI. Narodziny, istnienie i upadek pańtwa polskiego w latach1806–1874


Bibliografia
Indeks osób

Format B5
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 314
Rok wydania

Oblany egzamin z polityki

O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (E-book)


Podobne książki

Tagi: #ebook, #pdf, @LechMażewski