#generałgubernator

Znalezione produkty


Dwie książki "
namiestnikowskie"

Obie książki nawzajem się uzupełniają, co widać nawet po tytułach. Instytucja namiestnika była…

65,00 zł 79,80 zł

Namiestnik Królestwa Polskiego 1815-1874
Model prawny a praktyka ustrojowopolityczna

Instytucja namiestnika Królestwa Polskiego była tworem dosyć unikatowym w ustroju Cesarstwa…

34,90 zł