• Oblany egzamin z polityki ·  O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (E-book)

W analizowanym okresie Niemcy i Włosi doprowadzili do zjednoczenia ich państw powielu wiekach rozbicia, Węgrzy uzyskali status współgospodarza wdualistycznej monarchii habsburskiej, a mieszkańcy Finlandii po raz pierwszy wswej historii stworzyli państwo.

Polacy natomiast stracili wszystko, cowzakresie istnienia własnego państwa uzyskali w 1807 r., couległo dalszemu wzmocnieniu w 1815 r., zachowało się po 1832 r. i poddane zostało ustrojowej rekonstrukcji wlatach 1861–1862. Zazwyczaj umyka to naszej uwadze, ale jest czymś zupełnie nadzwyczajnym, że inne narody zdołały osiągnąć sukces, a my w tym samym czasie, po udanym starcie, ponieśliśmy spektakularną klęskę.

Spis treści

Od autora

Rozdział I. Prolegomena

Rozdział II. Powstanie Księstwa Warszawskiego

Rozdział III. Jedyna zwycięska wojna Polski w XIX w.

Rozdział IV. Próba ustanowienia Królestwa Polskiego w konflikcie z Rosją 

Rozdział V. Uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół

Rozdział VI. Królestwo Polskie jako państwo polskie

Rozdział VII. Czy w 1815 r. zerwana została ciągłość Rzeczpospolitej jeden i pół?

Rozdział VIII. Wielki książę Konstanty: niewykorzystana szansa Rzeczpospolitej jeden i pół

Rozdział IX. Zagubienie w noc listopadową

Rozdział X. Detronizacja Romanowów

Rozdział XI. Druga wojna z Rosją o niepodległość i powiększenie Królestwa Polskiego

Rozdział XII. Ponowne uratowanie istnienia Rzeczpospolitej jeden i pół

Rozdział XIII. Królestwo Polskie w ustrojowopolitycznym zawieszeniu wokresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza

Rozdział XIV. Powstanie 1846 r.

Rozdział XV. Wojna wschodnia (1853–1856) a Królestwo Polskie: narodziny ustrojowopolitycznej koniunktury

Rozdział XVI. Realizacja obietnic Aleksandra II z kongresu paryskiego

Rozdział XVII. Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego

Rozdział XVIII. Królestwo Polskie w latach 1815, 1832 i 1861–1862

Rozdział XIX. Ostatecznie oblany egzamin z polityki

Rozdział XX. Likwidacja Królestwa Polskiego

Rozdział XXI. Narodziny, istnienie i upadek pańtwa polskiego w latach1806–1874


Bibliografia
Indeks osób

Format B5
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 314
Rok wydania

Oblany egzamin z polityki

O narodzinach, istnieniu i upadku państwa polskiego w latach 1806-1874 (E-book)


Podobne książki

Tagi: #królestwopolskie, #księstwowarszawskie, #powstanielistopadowe, #powstaniestyczniowe, #statutorganiczny, #kongreswiedeński, @LechMażewski