• Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP (E-book)

Książka w doskonały sposób przybliża myśl jednego z najwybitniejszych tomistów i ojca odrodzenia dominikańskiego w Polsce (...). Analiza naukowych rozważań teologiczno–moralnych poświęconych łasce Bożej, modlitwie, a przede wszystkim kapłaństwu, przeprowadzona przez Autora tej monumentalnej pracy, łączy w sobie ważny przekaz z pasjonującym wykładem, który przenosi czytelnika w realia historyczne pierwszej połowy XX wieku, ale niesie mu również refleksję aktualną w czasach współczesnego kryzysu postmodernistycznego...

Z recenzji dr. hab. Dariusza Magiera (UPH Siedlce)

 


...to nie tylko rekonstrukcja teologicznych poglądów o. Jacka Woronieckiego i wynikających z nich praktycznych wskazówek, dzięki którym ludzie wierzący mogą doskonalić swoje życie. Autor pokazuje też, jak trudno jest zachować harmonię między przyrodzonym i nadprzyrodzonym wymiarem ludzkiego życia oraz jak pomocnym narzędziem zachowania tej harmonii była (i jest nadal) myśl Woronieckiego.

Z recenzji dr. hab. Roberta T. Ptaszka (KUL)

 

Tematyka zarazem antropologiczna i teologiczna pozwala na wyeksponowanie wielkiej kompetencji Woronieckiego jako myśliciela świadomego współczesnych dokonań nauk szczegółowych („człowiek”) i tradycyjnej teologii („religia”). To niezwykle cenne zestawienie, inspirujące dla współczesnych, którzy rzadko dysponują podobnymi podwójnymi kompetencjami — wiedzą o człowieku i wiedzą o religii.

Z recenzji dr. hab. Krzysztofa A. Wojcieszka (Pedagogium)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Spis treści

 Wprowadzenie

 Rozdział I Teologiczno–moralne rozważania J. Woronieckiego o cnotach wlanych

Cnoty teologalne i ich udział w doskonaleniu się moralnym człowieka

Miłość

Wiara

Nadzieja

 

Rozdział II J. Woroniecki o łasce Bożej

Rola łaski Bożej w doskonaleniu się moralnym człowieka. Łaski uczynkowe i habitualne

Miłosierdzie Boże jako źródło łask dla człowieka

Ludzkie uczynki miłosierdzia jako odpowiedź na miłosierdzie Boże

 

Rozdział III Modlitwa w nauce J. Woronieckiego

Modlitwa jako źródło doskonałości chrześcijańskiej

Modlitwa myślna

Kontemplacja chrześcijańska

Modlitwa i kontemplacja a życie doczesne chrześcijanina

Pacierz i codzienny rachunek sumienia

Chrystus uczy nas modlitwy

 

Rozdział IV Kapłaństwo w życiu Kościoła katolickiego według nauki J. Woronieckiego

Wychowanie kandydatów do stanu kapłańskiego

Znaczenie modlitwy kleryka i kapłana

Formacja duchowa i kształtowanie charakterów przyszłych kapłanów

Rola ojca duchownego w seminarium

Przygotowanie intelektualne przyszłych kapłanów

Teologia fundamentalna i moralna w seminarium duchownym

Nauka umiejętności spowiadania

Woroniecki wobec kazuistyki w nauczaniu teologii moralnej i w praktyce spowiedniczej

Nauka społeczna Kościoła i socjologia w seminarium duchownym

Studium Pisma św. w seminarium duchownym

Nauczanie historii Kościoła katolickiego oraz lektura pism Ojców Kościoła i prawa kanonicznego

Nauczanie liturgiki i wychowanie liturgiczne

Dogmatyka katolicka

Misjologia w seminarium

Rola kapłana w życiu Kościoła katolickiego

Umiejętność głoszenia kazań przez kapłanów

Zaangażowanie społeczne kapłanów

 

Zakończenie

ISBN 978-8-36-580660-4
Format cyfrowy PDF
Ilość stron 423
Rok wydania

Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP (E-book)


Podobne książki

Tagi: @Polak Ryszard