• Prawica - Nacjonalizm - Monarchizm (E-book) - wyd. II

Drugie wydanie książki prof. Jacka Bartyzela (poprawione i uzupełnione o dodatkowe aneksy) porusza problem trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa i związku tych pojęć. Często utożsamia się ze sobą dwa pierwsze pojęcia, a nawet używa się określenia prawicy skrajnej lub ekstremistycznej na opisanie nacjonalizmu.Przykładem takiego kardynalnego pomieszania pojęć jest nazwanie np. nazizmu jako ruchu prawicowego, gdy wywodzi się on z ideologii narodowego socjalizmu.Zdarzało się także (o czym jest mowa w książce), że niektóre ugrupowania nacjonalistyczne przyjęły program monarchistyczny, z czego niekoniecznie byli zadowoleni monarchiści starej daty.

Wszystkie trzy pojęcia niewątpliwie korelują ze sobą, ale tak samo niewątpliwie nie są tożsame. Autor przede wszystkim przypomina podstawowe znaczenia danego pojęcia, jego powszechność oraz stopień zgodności konkretnego wariantu z jego istotą identyfikowaną przez analizę semantologiczną. W ten sposób „przypadkiem głównym” prawicy, jako pojęcia zrodzonego w ogniu konfrontacji Rewolucji z Kontrrewolucją, staje się kontrrewolucyjna prawica tradycjonalistyczna; „przypadkiem głównym” nacjonalizmu – osiągający najwyższy poziom teoretyzacji „nacjonalizm integralny” Action Française i pokrewnych jej kierunków, jak portugalski Integralismo Lusitano; „przypadkiem głównym” zaś monarchizmu – legitymizm syntetyzujący ujęcia polityczne,jurydyczne, filozoficzne i teologiczne.

ISBN 978-8-36-648000-1
Format PDF
Ilość stron 390
Rok wydania

Prawica - Nacjonalizm - Monarchizm (E-book) - wyd. II


Podobne książki

Tagi: #prawica, #monarchia, #nacjonalizm, #pdf, @JacekBartyzel